Bài 1: Quan tâm thiết thực, có chính sách đặc thù

Bài 1: Quan tâm thiết thực, có chính sách đặc thù

20/02/2017 08:52

QĐND - Thấm nhuần lời dạy của Bác Hồ: “Quân đội mạnh là nhờ giáo dục khéo, nhờ chính sách đúng và nhờ kỷ luật nghiêm”, trải qua các thời kỳ cách mạng, đặc biệt trong những năm gần đây, Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo nghiên cứu, ban hành, bổ sung, hoàn thiện hệ thống chính sách đối với quân đội và hậu phương quân đội (HPQĐ).

go top