Đại tướng Ngô Xuân Lịch dự Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc tại Hà Nam
go top