Bộ Quốc phòng gặp mặt Đoàn đại biểu CCB Đại đội Nữ pháo cao xạ Triệu Thị Trinh
go top