Cùng đi với Thủ tướng Lý Hiển Long và Phu nhân Hồ Tinh có: Ông Chan Chun Xinh (Chan Chun Sing), Bộ trưởng Văn phòng Thủ tướng; ông Mô-ha-mét Ma-li-ki Bin Ốt-xờ-man (Mohamad Maliki Bin Osman), Quốc vụ khanh cao cấp, Bộ Quốc phòng và Bộ Ngoại giao; bà Ca-thơ-rin Oong (Catherine Wong), Đại sứ Xin-ga-po tại Việt Nam; ông Bi I-am Keng (Baey Yam Keng), Chủ nhiệm Ủy ban Cộng đồng, Văn hóa và Thanh niên Quốc hội; Tiến sĩ In-tan A-du-ra Bờ-ti Mô-khơ-ta (Intan Azura Bte Mokhtar), đại biểu Quốc hội; ông Chương Khai Phong (Chong Kai Fong), Thư ký riêng của Thủ tướng; bà Chương Li Lin (Chang Li Lin), Thư ký báo chí của Thủ tướng; Phó giáo sư Chin Dinh Di (Chin Jing Jih), bác sĩ riêng của Thủ tướng; ông Pi-tơ Tân Hai Chuôn (Peter Tan Hai Chuan), Trợ lý Bộ trưởng (phụ trách Đông Nam Á và ASEAN).

leftcenterrightdel
Thủ tướng Xin-ga-po Lý Hiển Long. 
Thủ tướng Lý Hiển Long sinh ngày 10-2-1952. Từ năm 1971 đến 1984, ông Lý Hiển Long gia nhập quân đội Xin-ga-po. Đến năm 1984, ông xuất ngũ với cấp bậc Chuẩn tướng và bắt đầu tham gia hoạt động chính trị. Trong các năm 1984, 1988, 1991, 1997 và 2001, ông được bầu là Nghị sĩ Quốc hội (ứng cử viên của đảng Hành động Nhân dân-PAP). Năm 1985, ông giữ chức Quốc vụ khanh Bộ Thương mại và Công nghiệp, Bộ Quốc phòng; sau đó làm Bộ trưởng Bộ Thương mại và Công nghiệp kiêm Bộ trưởng thứ hai Bộ Quốc phòng. Năm 1986, ông được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng PAP. Năm 1990, ông trở thành Phó thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Thương mại và Công nghiệp. Năm 1992, ông tiếp tục làm Phó thủ tướng. Năm 1994, ông làm Chủ tịch Ủy ban Kinh tế, phụ trách cả Bộ Thương mại và Công nghiệp, Bộ Quốc phòng và kiêm Chủ tịch Ủy ban Tiền tệ của Xin-ga-po vào năm 1998. Từ năm 2001 đến 2007, ông giữ chức Bộ trưởng Bộ Tài chính. Từ năm 2004 đến nay, ông làm Tổng thư ký đảng PAP. Ông là Thủ tướng Xin-ga-po từ năm 2004 đến nay.

Thủ tướng Lý Hiển Long tốt nghiệp Đại học Cambridge (Anh) với bằng Danh dự hạng nhất về toán học và chứng chỉ loại ưu về khoa học máy tính vào năm 1974; ông cũng nhận bằng thạc sĩ hành chính quốc gia, Trường Kennedy, Đại học Harvard vào năm 1980.

HOÀNG VŨ