Nếu nhìn vào thang bảng lương cán bộ công chức, viên chức (cấp xã chỉ vào khoảng từ 2 đến 3 triệu đồng/tháng; cấp huyện từ 2 đến 5 triệu đồng/tháng) thì đúng là khó có thể bảo đảm đủ sinh hoạt trong gia đình. Thế nhưng, ở nhiều trường hợp thu nhập thấp, sức khỏe yếu lại không phải là nguyên nhân chủ yếu khiến cán bộ công chức, viên chức xin nghỉ việc. Đã có không ít người phàn nàn về môi trường làm việc không thuận lợi cho những người trẻ được đào tạo cơ bản. Thậm chí có cán bộ học vị thạc sĩ, được đào tạo cơ bản ở nước ngoài mà trong suốt một năm làm việc ở cơ quan Nhà nước chỉ có mỗi nhiệm vụ là hằng ngày pha trà mời các cô, các chú, các bác trong cơ quan uống nước. Khi cơ quan có đám hiếu thì tham gia vào đoàn viếng. Những cán bộ trẻ như thế không làm đơn xin ra khỏi cơ quan mới là chuyện lạ.

HUYỀN NGA (Quận Ba Đình, Hà Nội)