Theo Nghị quyết, giảm 30% số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp của năm 2020 đối với trường hợp doanh nghiệp có tổng doanh thu năm 2020 không quá 200 tỷ đồng.

Đây là thông tin vui đối với doanh nghiệp cả nước, đặc biệt là các doanh nghiệp nhỏ và vừa trước tác động nặng của dịch Covid-19. Việc này một lần nữa cho thấy sự quyết tâm, quyết liệt của Đảng, Nhà nước trong hỗ trợ doanh nghiệp, tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất kinh doanh.

Giảm thuế sẽ tiếp thêm động lực và tạo nguồn lực cho các doanh nghiệp có điều kiện, khả năng để vượt qua thử thách tiếp tục phát triển sản xuất. Việc làm này đáp ứng được mong mỏi của các doanh nghiệp quy mô nhỏ và vừa bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19, đồng thời cũng là việc làm thiết thực góp phần thực hiện mục tiêu về hỗ trợ, phát triển doanh nghiệp quy mô nhỏ và vừa.

Những người làm sản xuất kinh doanh chúng tôi rất mừng và ủng hộ các chính sách thiết thực, kịp thời của nhà nước. Nhưng cùng với đó, chúng tôi cũng mong muốn việc thực hiện chủ trương chính sách này được thực hiện một cách nhanh chóng, kịp thời và chính xác.

Vì thực tế hiện nay cho thấy, do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, đã có không ít doanh nghiệp phải cơ cấu lại, thậm chí ngừng sản xuất, kinh doanh. Do vậy, các chính sách của Đảng, Nhà nước đã được đề xuất, xây dựng và thông qua cần được đưa ngay vào cuộc sống, tránh tình trạng doanh nghiệp không thể tiếp tục cầm cự, buộc phải ngừng sản xuất kinh doanh trước khi được hưởng chính sách.

Để làm được việc này, đòi hỏi các cấp, các ngành chức năng phải trách nhiệm, nỗ lực cao, không ngại khó khăn, vất vả, tính chất phức tạp của công việc để hỗ trợ kịp thời, hiệu quả, chính xác đến các đối tượng cần hỗ trợ. Trong những thời khắc đất nước khó khăn, rất cần tính nêu gương của đội ngũ cán bộ, công chức nhà nước trong việc gương mẫu, trách nhiệm, hết mình vì công việc, vì đất nước.

Trước những thành công trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 cũng như những nỗ lực của Đảng, Nhà nước trong việc hỗ trợ sản xuất kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội, doanh nghiệp, người dân chúng tôi đều rất vui mừng, phấn khởi, mong muốn cùng cả hệ thống chính trị đồng lòng, đồng sức, vượt qua thách thức để kinh tế-xã hội của Việt Nam tiếp tục phát triển mạnh và bền vững.

NGUYỄN HỮU HÙNG (quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh)