Nội dung thi tuyển vào vị trí lãnh đạo cao nhất của Trường Đại học Y Dược Hải Phòng sẽ bao gồm thi viết và thi trình bày đề án. Trong đó, người dự thi phải đạt 50/100 điểm trở lên trong phần thi viết mới được lựa chọn vào thi trình bày đề án.

Có thể nói, việc tổ chức thi tuyển cán bộ lãnh đạo là cách làm đúng đắn. Bởi, thông qua đó có thể tìm được những cán bộ có đủ đức, đủ tài, ưu tú nhất trong các ứng viên, để đảm đương công việc của người đứng đầu tập thể; đồng thời qua thi tuyển sẽ hạn chế được những tiêu cực trong công tác cán bộ.

Tuy nhiên, để việc thi tuyển lãnh đạo bảo đảm thực chất, hiệu quả, không sa đà vào hình thức, thì việc tổ chức thi, chấm thi cần phải thực hiện nghiêm túc, được giám sát chặt chẽ, bảo đảm dân chủ, công khai, minh bạch, công bằng, với mục đích cuối cùng là không để việc thi tuyển bị can thiệp, làm sai lệch kết quả thi, dẫn đến “chọn nhầm” lãnh đạo.

Thi tuyển lãnh đạo không còn là chuyện mới, bởi đã được Bộ Nội vụ triển khai 2 năm nay, nhằm tìm cán bộ đảm đương vị trí lãnh đạo cấp vụ và tương đương. Tuy nhiên, việc thi tuyển Hiệu trưởng Trường Đại học Y Dược Hải Phòng vẫn là việc làm thiết thực, đáng hoan nghênh, cần được nghiên cứu và nhân rộng.

DUY LÊ (quận Ngô Quyền, TP Hải Phòng)