Việc làm này là cần thiết nhằm giúp người dân, doanh nghiệp vượt qua khó khăn, tác động xấu của dịch bệnh, để tiếp tục phát triển kinh tế-xã hội.

Tuy nhiên, đối tượng hỗ trợ lớn, lại phức tạp trong công tác xác định nên hỗ trợ nhanh, đúng đối tượng, không để xảy ra sai sót, nhũng nhiễu, tiêu cực là vấn đề được cả xã hội quan tâm.

Người dân chúng tôi thật mừng khi biết thông tin được Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (UBTƯ MTTQ) Việt Nam công bố: Ủy ban MTTQ Việt Nam các tỉnh, thành phố và các tổ chức chính trị-xã hội đã tổ chức được 13.640 cuộc giám sát, kiểm tra giám sát đối với việc chi trả hỗ trợ người dân gặp khó khăn theo Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Ở nhiều địa phương, việc giám sát được phân công và phân cấp theo nội dung hỗ trợ cho các đối tượng nên tránh được sự chồng chéo trong thực hiện nhiệm vụ. Đến thời điểm hiện tại, các địa phương đã cơ bản hỗ trợ cho 8.445.390 người. Hiện tại, Ủy ban MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị-xã hội các cấp đang tiếp tục giám sát các cơ quan chức năng nhà nước, các doanh nghiệp triển khai rà soát, thống kê các đối tượng hỗ trợ, đảm bảo không trùng lặp cũng như xác định cụ thể thời điểm được nhận hỗ trợ, đặc biệt là đối với người lao động không có giao kết hợp đồng lao động bị mất việc làm; hộ kinh doanh có doanh thu khai thuế dưới 100 triệu đồng/năm; người lao động bị chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp; người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động hoặc nghỉ việc không hưởng lương.

Những kết quả này cho thấy sự nỗ lực của các cấp, các ngành chức năng, đặc biệt thực hiện chức năng giám sát của Ủy ban MTTQ Việt Nam trong việc thực hiện hỗ trợ người dân và doanh nghiệp do ảnh hưởng của dịch Covid-19. Tuy nhiên, do tính chất phức tạp trong việc xác định các đối tượng được hỗ trợ cũng như cần có nhiều sự nỗ lực, tạo điều kiện để hỗ trợ đến được với người dân và doanh nghiệp, người dân chúng tôi mong muốn Ủy ban MTTQ Việt Nam và các ban, ngành chức năng tiếp tục tăng cường các cuộc giám sát, cùng với đó là sớm kiến nghị với các cấp để tháo gỡ các bất cập, khó khăn trong quá trình hỗ trợ để việc hỗ trợ được nhanh, hiệu quả.

NGUYỄN THỊ HẰNG (huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh)