Trao đổi với phóng viên Báo Quân đội nhân dân vào chiều 3-10, chị Lê Bích Hằng, vợ của anh Đại cho chúng tôi xem hồ sơ liên quan đến ngôi nhà, trong đó có công văn số 7485/ĐC-NĐ/CS ngày 20-12-2002 của Giám đốc Sở Địa chính và Nhà đất báo cáo UBND TP Hà Nội  ghi rõ: “Tại Sổ Đăng ký nhà cửa năm 1960-1961 về nhà 185 Thụy Khuê ghi: Diện tích thửa đất: 64,8m2. Diện tích sử dụng nhà: 33,15m2. ...  Thành phần quan lý: Vũ Sỹ Đối, tư nhân. Thành phần sử dụng: Vũ Sỹ Đối, tư nhân… nhà 185 Thụy Khuê là nhà lá. Hồ sơ lưu tại Sở Địa chính Nhà đất không thấy có hồ sơ vắng chủ về ngôi nhà này”.  

Ngày 13-1-2009, Bộ Xây dựng đã ban hành Quyết định số 32/QĐ-BXD về việc giải quyết khiếu nại của gia đình ông Nguyễn Văn Đại, trong đó nêu rõ: “Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội chỉ đạo các cơ quan chức năng hoàn tất các thủ tục đối với căn nhà 185 Thụy Khuê cho gia đình ông Nguyễn Văn Đại theo quy định khoản 3, Điều 10 Nghị quyết số 58/1998/NQ-UBTVQH10 ngày 20-8-1998 của Ủy ban thường vụ Quốc hội”.

Thế nhưng không hiểu lý do gì mà Quyết  định của Bộ Xây dựng lại chưa được thực hiện, Không những thế. trong một số công văn của các cơ quan  chức năng  lại “biến” ngôi nhà 185 Thụy Khuê thành “nhà vắng chủ” dẫn đến khiếu kiện kéo dài. UBND phường Thuy Khuê năm 2016 lại có văn bản xác nhận nhà 185 Thụy Khuê là nhà sở hữu nhà nước, không được đền bù mà chỉ được hỗ trợ một phần khi giải phóng mặt bằng  thực hiện dự án cải tạo mương thoát nước Thụy Khuê.

PHÚ THỌ