Ngày 29-9-2014, Chính phủ ban hành Nghị định số 89/2014/NĐ-CP quy định về xét tặng danh hiệu NSND, NSƯT, đây là căn cứ pháp lý quan trọng để xét, tôn vinh những cá nhân hoạt động và có nhiều cống hiến trong lĩnh vực văn học, nghệ thuật.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được vẫn còn một số vướng mắc trong quá trình xét tặng danh hiệu do một số quy định của Nghị định số 89/2014/NĐ-CP chưa phù hợp với thực tiễn.

Nhiều nghệ sĩ cho rằng, việc quy đổi giải thưởng, chẳng hạn như nghệ sĩ đoạt 2 huy chương bạc thì cũng bằng nghệ sĩ đoạt 1 huy chương vàng. Như vậy là không hợp lý bởi để đoạt được huy chương vàng, người nghệ sĩ phải mất rất nhiều công sức đầu tư dàn dựng, tập luyện... thì đương nhiên huy chương vàng phải hơn huy chương bạc. Vì thế không thể “đánh đồng” 2 huy chương bạc bằng một huy chương vàng.

Ngoài ra, góp ý vào dự thảo Nghị định số 89/2014/NĐ-CP, có nghệ sĩ cho rằng, nên bổ sung quy định thu hồi danh hiệu trong những trường hợp nghệ sĩ sau khi được phong tặng danh hiệu NSND, NSƯT mà bị vi phạm, sai phạm, phải xử lý hình sự, hoặc có hành động, việc làm ảnh hưởng xấu đến cộng đồng, xã hội.

Tôi cho rằng, đây là ý kiến hợp lý bởi NSND, NSƯT là danh hiệu cao quý nên những nghệ sĩ khi đã sở hữu danh hiệu này cần phải biết giữ gìn hình ảnh của mình trước công chúng. Hơn nữa, nghệ sĩ nhận danh hiệu NSND, NSƯT thì ngoài cống hiến về chuyên môn cần sống có chuẩn mực đạo đức và có ý thức với cộng đồng...

MINH ĐỨC (Đống Đa, Hà Nội)