/xa-hoi/y-te/p/312
/xa-hoi/y-te
Lần đầu tiên Việt Nam điều trị u tuyến giáp bằng hệ thống robot hiện đại nhất thế giới
go top