Nhằm mục đích nâng cao chất lượng đào tạo Tiến sĩ, từ nhiều năm nay Trường Đại học Y Hà Nội đã tổ chức Hội nghị khoa học Nghiên cứu sinh thường niên dành cho các nghiên cứu sinh của trường, đây là một trong những hoạt động ý nghĩa, tạo cơ hội học tập, trình bày các kết quả nghiên cứu, trao đổi kinh nghiệm về giảng dạy và nghiên cứu khoa học.

GS, TS Tạ Thành Văn, Hiệu trưởng Trường Đại học Y Hà Nội cho biết, trải qua 24 lần tổ chức thành công Hội nghị khoa học Nghiên cứu sinh cho thấy, đây thực sự là một “đặc sản” của Trường Đại học Y Hà Nội-nơi được coi là trung tâm đào tạo sau đại học lớn nhất trong các trường y dược cả nước.

Cũng từ phong trào nghiên cứu sinh ở Trường Đại học Y Hà Nội đã lan tỏa đến nhiều trường đại học khác, tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp từ các thế hệ đi trước. Tuy nhiên, GS, TS Tạ Thành Văn cũng nêu thực tế hiện nay là số lượng nghiên cứu sinh đã giảm nhiều, nếu như ở các hội nghị khoa học nghiên cứu sinh trước đây có khoảng 150 nghiên cứu sinh thì đến nay chỉ còn khoảng 30 nghiên cứu sinh. Do đó, GS, TS Tạ Thành Văn gợi ý nên có sự liên kết với các trường khác (như Học viện Quân y) để cùng tổ chức các hội nghị khoa học nghiên cứu sinh, tiếp tục duy trì phong trào nghiên cứu trong những năm tiếp theo.

GS,TS Tạ Thành Văn cũng lưu ý, việc tổ chức các hội nghị khoa học nghiên cứu sinh sẽ là cơ hội cho các nghiên cứu sinh rà soát lại xem mình đã làm được gì và đề ra kế hoạch trong năm tiếp theo. “Đặc thù trong công việc lâm sàng của các bác sĩ là rất vất vả, quá tải và nhiều áp lực nên nhiều khi các bác sĩ cũng lãng quên đi việc nghiên cứu. Cho nên tôi thường nói với các em, đây là nhiệm vụ tự mình giao cho bản thân mình, phải thực sự tâm huyết thì mới làm được…”, GS, TS Tạ Thành Văn chia sẻ.

Tại Hội nghị khoa học Nghiên cứu sinh lần thứ 25 này có 80 báo cáo của các tác giả, tập trung vào các chủ đề như: Ung thư, gen, ứng dụng phẫu thuật nội soi, dinh dưỡng... Hội nghị đã thực sự góp phần khuyến khích các nghiên cứu sinh thêm hăng say nghiên cứu khoa học, là tiền đề tiến tới hoàn thiện luận án và bảo vệ luận án tiến sĩ đúng tiến độ, có chất lượng.

AN AN