Bệnh nhân N.T.K thường trú ở TP Hồ Chí Minh, từ ngày 1-1 đến ngày 8-3-2021, có 80 lần khám chữa bệnh BHYT, tại 18 bệnh viện khác nhau trên địa bàn thành phố. Tổng kinh phí quỹ BHYT phải chi trả là hơn 60 triệu đồng. Bảo hiểm xã hội thành phố đề nghị Sở Y tế thành phố và các cơ sở khám chữa bệnh chủ động kiểm tra, phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp trục lợi cá nhân để bảo đảm quyền và lợi ích chính đáng của người tham gia BHYT.

CHÂU GIANG