Lợi ích đó càng rõ ràng hơn khi các cơ sở y tế thực hiện tự chủ tài chính và tỷ lệ người dân tham gia BHYT ngày càng tăng cao.

Ông Hiền cho biết, từ năm 2015, bệnh viện Bạch Mai chuyển sang đơn vị sự nghiệp tự chủ toàn bộ chi thường xuyên theo tinh thần Nghị định số 43/2006/NĐ-CP của Chính phủ. Điều này đặt ra không ít thách thức nhưng cũng tạo điều kiện để bệnh viện: Nâng cao hiệu quả quản lý; giảm thủ tục hành chính; tăng quỹ đầu tư phát triển sự nghiệp để phục vụ nâng cấp máy móc, trang thiết bị theo hướng chuyên sâu, phù hợp với tốc độ phát triển của khoa học kỹ thuật; cải thiện đời sống cán bộ y tế; thúc đẩy nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế… Để làm được đó, theo ông Hiền nguồn thu từ khám chữa bệnh BHYT đóng vai trò quan trọng.

Ông Hiền thông tin, trong năm 2017, tổng thu của bệnh viện Bạch Mai đạt 3.971 tỷ đồng thì riêng nguồn thu từ khám chữa bệnh BHYT là hơn 2.478 tỷ đồng, chiếm 63% tổng thu; năm 2018, tổng thu của bệnh viện Bạch Mai đạt hơn 4.458 tỷ đồng thì nguồn thu từ khám chữa bệnh BHYT là hơn 2.755 tỷ đồng, chiếm 62% tổng thu. “Có thể thấy, nguồn thu từ BHYT đang chiếm tỷ trọng cao nhất trong tổng nguồn thu của bệnh viện. Do đó, những năm qua, bệnh viện Bạch Mai luôn đặc biệt quan tâm đến thực hiện chính sách này để phục vụ tốt nhất cho người tham gia BHYT trong khám chữa bệnh. Đội ngũ cán bộ, y bác sĩ của bệnh viện cũng thường xuyên quan tâm, tìm hiểu, nắm vững các thông tin, quy định về BHYT để nâng cao hiệu quả hoạt động của đơn vị, nhất là trong bối cảnh tỷ lệ người dân tham gia BHYT ở nước ta ngày càng tăng nhanh và hiện đã đạt trên 85% dân số”- ông Hiền chia sẻ.

ANH BÙI