Các bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế, sở y tế các tỉnh, thành phố, y tế các bộ, ngành chỉ đạo các đơn vị bảo đảm thường trực 4 cấp: Trực lãnh đạo, xử lý thông tin đường dây nóng; trực chuyên môn; trực hành chính-hậu cần và trực bảo vệ-tự vệ. Cùng với thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, các cơ sở khám, chữa bệnh cần tổ chức thăm hỏi và đón Tết cho người bệnh còn điều trị tại bệnh viện trong dịp Tết. Đặc biệt chú ý người bệnh nghèo, người bệnh thuộc đối tượng chính sách, nâng cao tinh thần, thái độ phục vụ người bệnh, giao tiếp, ứng xử ân cần, hòa nhã; thực hiện đúng các quy định liên quan và các quy trình chuyên môn kỹ thuật. 

QUANG MINH