Phát biểu khai mạc hội nghị, Đại sứ Vũ Việt Anh, Cục trưởng Cục Lãnh sự, Bộ Ngoại giao nhấn mạnh, việc thông qua Thỏa thuận GCM cho thấy hợp tác quốc tế trong lĩnh vực di cư được thừa nhận là khuôn khổ hiệu quả nhằm giải quyết các thách thức của di cư và giúp thúc đẩy di cư hợp pháp, bảo vệ quyền, lợi ích của người di cư vì nền hòa bình, ổn định và thịnh vượng của thế giới. Đại sứ Vũ Việt Anh khẳng định, Việt Nam đã, đang và sẽ theo đuổi chủ trương thúc đẩy di cư hợp pháp; phòng, chống di cư trái phép, mua bán người và bảo vệ quyền của người di cư.

Đánh giá cao việc Việt Nam tham gia tích cực Thoả thuận GCM ngay từ đầu, ông David Knight, Trưởng phái đoàn Tổ chức Di cư quốc tế cho rằng, điều này thể hiện cam kết mạnh mẽ của Việt Nam trong việc tăng cường nhận thức chung, trách nhiệm chia sẻ, thống nhất về mục đích trong lĩnh vực di cư để di cư có lợi cho tất cả các bên liên quan.

ĐOÀN CA