Tham dự phiên họp có Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó chủ tịch UBND TP Nguyễn Trọng Đông và lãnh đạo một số sở, ban, ngành, đơn vị liên quan…

leftcenterrightdel
Đồng chí Chu Ngọc Anh phát biểu tại phiên họp. 

Tại phiên họp, tập thể UBND TP Hà Nội đã đóng góp ý kiến vào dự thảo Chương trình hành động của Đảng bộ thành phố thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; ban hành Quy định về quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp có vốn nhà nước thuộc thẩm quyền quản lý của UBND thành phố; quyết định quy định tỷ lệ phần trăm tính đơn giá thuê đất trả tiền thuê đất hằng năm; đơn giá thuê đất xây dựng công trình ngầm; đơn giá thuê đất có mặt nước trên địa bàn TP Hà Nội; đề án nghiên cứu xây dựng đồng bộ khung cơ chế chính sách đặc thù cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ trên địa bàn thành phố.

leftcenterrightdel
Quang cảnh phiên họp. 

Các thành viên tập thể UBND thành phố cũng cho ý kiến về một số nội dung quan trọng khác như: Rà soát, sắp xếp, kiện toàn các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc thành phố theo các Nghị định của Chính phủ số: 107/2020/NĐ-CP, 108/2020/NĐ-CP, 120/2020/NĐ-CP; kế hoạch cấp nước mùa hè năm 2021; kế hoạch thoát nước chống úng ngập khu vực nội thành TP Hà Nội trong năm 2021...

TUẤN SƠN