Dự báo thời tiết các khu vực từ ngày 10 đến 19-5 như sau:

Phía Tây Bắc Bộ từ ngày 10 đến 16-5, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Từ ngày 17 đến 19-5, có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Phía Đông Bắc Bộ, ngày 10-5, ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Từ ngày 11 đến 16-5, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Từ ngày 17 đến 19-5, có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Thủ đô Hà Nội ngày 10-5, ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Từ ngày 11 đến 16-5, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Từ ngày 17 đến 19-5, có mưa rào và rải rác có dông, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế ngày 10-5, ngày nắng, vùng núi có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Từ ngày 11 đến 16-5, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Từ ngày 17 đến 19-5, ngày nắng, có nơi nắng nóng; riêng phía Bắc ngày 18, 19-5 có mưa rào và dông rải rác, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, ngày 10-5, ngày nắng, phía Bắc có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Từ ngày 11 đến 16-5, ngày nắng, phía Bắc có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt; riêng phía Nam từ 14 đến 16-5 chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Từ ngày 17 đến 19-5, ngày nắng, phía Bắc có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.  

Khu vực Tây Nguyên từ ngày 10 đến 13-5, ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Từ ngày 14, 19-5, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Khu vực Nam Bộ từ ngày 10 đến 13-5, ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Từ ngày 14 đến 19-5, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

VIỆT CHUNG