Đây là nội dung mới đáng chú ý được quy định trong thông tư số 58/2020/TT-BCA ngày 16-6-2020 về quy trình cấp, thu hồi đăng ký biển số xe cơ giới đường bộ được Bộ Công an ban hành.

Thông tư này sẽ có hiệu lực từ 1-8 và thay thế thông tư số 15-2014 của Bộ Công an quy định về đăng ký xe.

leftcenterrightdel
Từ 1-8, trên đường phố sẽ xuất hiện thêm những chiếc ô tô mang biển số màu vàng.

Cụ thể, tại điểm đ khoản 6 Điều 25 của Thông tư 58/2020/TT-BCA quy định biển số ô tô kinh doanh vận tải sẽ có nền màu vàng, chữ và số màu đen, seri biển số sử dụng lần lượt một trong 20 chữ cái sau: A, B, C, D, E, F, G, H, K, L, M, N, P, S, T, U, V, X, Y, Z.

Đồng thời, tại Thông tư 58 cũng quy định thay đổi về kích thước của biển số ôtô. Theo đó, ô tô rơ moóc, sơ mi - rơ moóc trong nước hoặc có kết cấu tương tự được lắp ráp trong nước sẽ được gắn 2 biển số ngắn với kích thước mới có chiều cao là 165 mm, chiều dài là 330mm. Riêng đối với xe chuyên dùng khi được cơ quan chức năng cấp phép sẽ được đổi sang 2 biển số có kích thước, chiều cao là 110mm, chiều dài 520mm, hoặc 1 biển số ngắn và 1 biển số dài, kinh phí phát sinh do chủ xe chịu trách nhiệm.

Ngoài ra, đối với các phương tiện kinh doanh hoạt động trước ngày Thông tư 58 có hiệu lực sẽ phải chuyển đổi sang biển vàng trước ngày 31-12-2021.

Tin, ảnh: VIỆT CƯỜNG