leftcenterrightdel
Các cá nhân có thành tích tốt về công tác tuyên giáo năm 2021 được khen thưởng. 

Năm 2021, Ban Tuyên giáo của TP Thủ Đức đã triển khai nhiều biện pháp trong công tác chính trị, tư tưởng, tạo sự thống nhất trong nhận thức, hành động của các cấp ủy Đảng, cán bộ, đảng viên và sự đồng thuận trong xã hội, nhân dân. 

Đặc biệt trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, Ban Tuyên giáo Thành ủy TP Thủ Đức đã tham mưu Ban Thường vụ Thành ủy Thủ Đức “Thư kêu gọi” nhân dân đồng lòng phòng, chống dịch Covid-19 triển khai đến từng hộ dân. Các đơn vị tuyên truyền hiệu quả nhiều mô hình hay, cách làm hiệu quả trong công tác phòng, chống dịch Covid-19, về các gương chủ nhà trọ, các cá nhân và tập thể tích cực tham gia miễn, giảm tiền thuê trọ, trao tặng các phần quà, các suất cơm hỗ trợ công nhân, người lao động khó khăn, hỗ trợ lực lượng tuyến đầu chống dịch, những gương điển hình. Đồng thời, đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền trên không gian mạng lan tỏa thông tin tích cực, đấu tranh phản bác những thông tin xấu độc, sai sự thật về công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn...

Năm 2022, Ban Tuyên giáo Thành ủy TP Thủ Đức tập trung triển khai nhiều giáp pháp, trong đó tập trung nắm sát diễn biến thực tại, những điểm nổi bật của từng địa bàn, từng công việc để định hướng tuyên truyền; tham mưu hiệu quả, kịp thời cho Thành ủy TP Thủ Đức về công tác chính trị, tư tưởng, các chủ trương, chính sách xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; chú trọng bồi dưỡng cán bộ tuyên giáo bản lĩnh, vững vàng, sắc bén, tinh thông nghiệp vụ…

Dịp này, Thành ủy TP Thủ Đức đã khen thưởng cho 29 tập thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác tuyên giáo năm 2021 và 16 cá nhân đạt giải cao trong hội thi báo cáo viên giỏi năm 2021 cấp TP Thủ Đức.

Tin, ảnh: LONG PHÚC