leftcenterrightdel
Các cá nhân tiêu biểu nhận Giải thưởng Võ Trường Toản năm 2019.

Đây là những tấm gương tiêu biểu về đạo đức, phẩm chất, năng lực đã cống hiến cho ngành giáo dục, thế hệ trẻ, sự phát triển của thành phố và đất nước. Đây còn là những cá nhân có uy tín trong tập thể sư phạm nhà trường, được đồng nghiệp tín nhiệm, tin yêu, được phụ huynh, học sinh kính trọng và có sáng kiến, giải pháp cụ thể nhằm đổi mới phương pháp giảng dạy.

Tin, ảnh: THƯ LÊ