leftcenterrightdel
Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh trên Quảng trường Ba Đình. Ảnh: qdnd.vn  

 Từ ngày 10-6-2024 đến hết ngày 12-8-2024, Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tạm ngừng tổ chức lễ viếng, lễ tưởng niệm để làm công tác bảo dưỡng, tu bổ định kỳ năm 2024. Lễ viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh sẽ được tiếp tục tổ chức từ ngày 13-8-2024.