Tại hội nghị, các công chức, viên chức và phóng viên, biên tập viên của các đơn vị đã được các diễn giả chia sẻ những thông tin về chủ trương đường lối, các chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước Việt Nam, công tác dân tộc, miền núi; tập huấn một số kỹ năng viết bài, thông tin tuyên truyền về vùng đồng bào dân tộc, miền núi... 

leftcenterrightdel
Quang cảnh hội nghị tập huấn.

Việc triển khai chương trình tập huấn lần này là hoạt động cụ thể nhằm triển khai thực hiện Dự án 6 - Tiểu dự án giảm nghèo về thông tin thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 của Bộ Thông tin và Truyền thông năm 2022.

Cùng ngày, tại TP Hồ Chí Minh, Bộ Thông tin và Truyền thông cũng đã tổ chức hội thảo cung cấp thông tin cho báo chí về "Thực trạng, thách thức và giải pháp trong phòng chống tác hại thuốc lá tại Việt Nam".

Các diễn giả trong nước và quốc tế đã trình bày, giới thiệu và nêu nhiều giải pháp, đề tài thảo luận để các đại biểu nắm rõ về tác hại của thuốc lá, các giải pháp phòng, tránh tác hại thuốc lá hiệu quả, công tác tuyên truyền …

BẢO MINH