Tham gia lớp học có 30 nhà báo đến từ các cơ quan báo chí trên địa bàn Thủ đô và 20 giảng viên báo chí của học viện. Buổi tập huấn đã hướng dẫn, tăng cường các kỹ năng điều tra và viết bài về chủ đề buôn bán động vật hoang dã trái pháp luật cho nhà báo, cách tiếp cận với cơ quan chính quyền. Với mục tiêu bảo vệ động vật hoang dã và các ưu tiên phát triển quốc gia, buổi tập huấn xoay quanh 4 chủ đề thiết thực nhằm cập nhật, bổ sung những kiến thức chung liên quan đến bảo tồn động vật hoang dã. Qua đó, giúp các học viên hiểu rõ hơn vai trò của báo chí trong việc phát hiện, xử lý vấn đề bảo vệ động vật hoang dã và tạo mối quan tâm về chủ đề này trong cộng đồng.

HỒNG THÁI