Cục Phát thanh-Truyền hình và Thông tin điện tử yêu cầu các doanh nghiệp phải kiểm tra nội dung, kịch bản trò chơi điện tử G1 trên mạng đã được cấp phép và đang phát hành trên thị trường. Đồng thời, yêu cầu các doanh nghiệp phát hành trò chơi phải rà soát, kiểm tra và báo cáo chi tiết về các nội dung đã thay đổi, cập nhật, nâng cấp so với phiên bản trò chơi điện tử G1, G2, G3, G4 trên mạng đã được cấp phép phát hành (nếu có). Cục lưu ý các doanh nghiệp Việt Nam không để các doanh nghiệp nước ngoài lợi dụng đưa vào nội dung trò chơi bản đồ "đường lưỡi bò" phi pháp và những thông tin xuyên tạc lịch sử, vi phạm thuần phong mỹ tục. Với các doanh nghiệp nước ngoài đã có hành vi vi phạm thì tạm dừng hợp tác. 

TRÀ MY