Hội thảo nhằm triển khai, quán triệt về một số điểm mới và những vấn đề cần phải lưu ý khi triển khai thực hiện Bộ Quy tắc.

Ở Việt Nam, quy tắc đạo đức và tiêu chuẩn nghề nghiệp luật sư được quy định lần đầu tiên tại Pháp lệnh về luật sư năm 2001. Hơn 10 năm sau, tháng 7-2011, Hội đồng Luật sư toàn quốc đã ban hành Quy tắc Đạo đức và ứng xử nghề nghiệp luật sư Việt Nam tại Quyết định số 68/QĐ-HĐLSTQ. Từ đó đến nay, Quy tắc Đạo đức và ứng xử nghề nghiệp luật sư Việt Nam là cơ sở xây dựng các giá trị chuẩn mực về đạo đức, ứng xử nghề nghiệp của luật sư; hướng dẫn hành vi ứng xử cho luật sư trong quá trình hành nghề. 

leftcenterrightdel
Quang cảnh hội thảo.

Tháng 10-2019, UNDP đã hỗ trợ VBF tổ chức Hội thảo tham vấn thống nhất nội dung sửa đổi, bổ sung nhằm hoàn thiện Bộ Quy tắc đạo đức và ứng xử nghề nghiệp luật sư Việt Nam. Ngày 13-12-2019, Hội đồng Luật sư toàn quốc chính thức ban hành Bộ Quy tắc đạo đức và ứng xử nghề nghiệp luật sư Việt Nam sửa đổi kèm theo Quyết định số 201/QĐ-HĐLSTQ. 

Phát biểu tại hội thảo, bà Sitara Syed, Phó đại diện thường trú UNDP tại Việt Nam cho rằng, ở bất kỳ quốc gia nào, luật sư luôn đóng vai trò quan trọng trong việc thực thi pháp quyền và bảo đảm quyền tiếp cận công lý cho công dân. Việc tuân thủ Bộ Quy tắc đạo đức và ứng xử nghề nghiệp luật sư Việt Nam sẽ hỗ trợ luật sư thực thi sứ mệnh bảo vệ quyền con người và lợi ích của khách hàng, bảo đảm tính độc lập tư pháp, góp phần bảo vệ công lý cho người dân.

Theo luật sư Đỗ Ngọc Thịnh, Chủ tịch VBF, Bộ Quy tắc đạo đức và ứng xử nghề nghiệp luật sư Việt Nam có nhiều quy tắc mới, quy định rõ và cụ thể hơn những vấn đề đạo đức, ứng xử nghề nghiệp của luật sư Việt Nam trong quan hệ với khách hàng, đồng nghiệp, quan hệ với các cơ quan tiến hành tố tụng trong bối cảnh cải cách tư pháp xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế của Việt Nam.

Bộ Quy tắc đạo đức và ứng xử nghề nghiệp luật sư Việt Nam năm 2019 gồm 6 chương, 32 quy tắc.

Tin, ảnh: BĂNG CHÂU