Tại kỳ họp này, Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Ninh đã tiến hành bỏ phiếu bãi nhiệm chức vụ Phó chủ tịch HĐND và đại biểu HĐND tỉnh đối với ông Nguyễn Hạnh Chung; giới thiệu bầu bổ sung Phó chủ tịch HĐND tỉnh đối với ông Nguyễn Anh Tuấn, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Yên Phong.

Với 100% số phiếu tán thành, HĐND tỉnh Bắc Ninh đã thông qua Nghị quyết phê chuẩn ông Nguyễn Anh Tuấn giữ chức vụ Phó chủ tịch HĐND tỉnh Bắc Ninh.

leftcenterrightdel
 Quang cảnh kỳ họp. 

Với tinh thần nghiêm túc, trách nhiệm và thống nhất, các đại biểu đã biểu quyết thông qua các nghị quyết về: Phương án điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2024; cho phép kéo dài thực hiện, giải ngân và hủy dự án vốn đầu tư công ngân sách địa phương năm 2023; phương án phân bổ vốn đầu tư công năm 2024; phương án phân bổ và sử dụng nguồn tăng thu, tiết kiệm chi năm 2023; ban hành quy định Hệ số điều chỉnh giá đất năm 2024 trên địa bàn tỉnh... Đây là những nghị quyết quan trọng để tổ chức triển khai các nhiệm vụ về phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh năm 2024 và những năm tiếp theo.

Bế mạc kỳ họp, Chủ tịch HĐND tỉnh Bắc Ninh Nguyễn Quốc Chung đề nghị UBND tỉnh quan tâm, chỉ đạo các cấp, ngành, đơn vị, địa phương tổ chức triển khai các nghị quyết bảo đảm hiệu quả. Trong đó, các đơn vị, địa phương cần tiếp tục bám sát nghị quyết, kết luận của Trung ương, của Chính phủ, của Tỉnh ủy, nghị quyết của HĐND tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh năm 2024 và tình hình thực tế địa phương để thực hiện hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Chủ tịch HĐND tỉnh Bắc Ninh đề nghị UBND tỉnh, các sở, ngành, ban HĐND, đại biểu HĐND tỉnh chủ động rà soát, đánh giá chính sách đã ban hành để chỉ ra những khó khăn, bất cập và đề nghị tháo gỡ, điều chỉnh, bổ sung kịp thời. Đồng thời, các đơn vị tăng cường công tác phối hợp trong hệ thống chính trị, đoàn kết, thống nhất cùng chung trách nhiệm trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị của tỉnh. Các đơn vị, địa phương tiếp tục đổi mới phương pháp điều hành rõ ràng, cụ thể, sát sao, quyết liệt hơn, truy bám đến cùng của vấn đề nhằm thực hiện hiệu quả, triệt để từng nhiệm vụ cụ thể.

TTXVN

*Mời bạn đọc vào chuyên mục Xã hội xem các tin, bài liên quan.