Đây là sự kiện nằm trong khuôn khổ chương trình Australia hỗ trợ cải cách kinh tế Việt Nam, được tổ chức nhằm xem xét các khía cạnh về giới trong di cư trong nước với vấn đề cơ cấu lại nền kinh tế ở Việt Nam, đề xuất giải pháp thúc đẩy cơ cấu lại nền kinh tế theo hướng phát triển bền vững và bao trùm.

leftcenterrightdel
Ông Nguyễn Hoa Cương, Phó viện trưởng CIEM phát biểu khai mạc. 

Phát biểu khai mạc hội thảo, ông Nguyễn Hoa Cương, Phó viện trưởng CIEM nhấn mạnh, di cư là hiện tượng xảy ra ở mọi quốc gia và là xu thế tất yếu của phân công lao động xã hội trong quá trình phát triển. Di cư thường xảy ra khi có sự khác biệt về cơ hội, các yếu tố xã hội, mạng lưới xã hội kết nối giữa nơi đi và nơi đến; chính di cư cũng là yếu tố quan trọng đóng góp vào phát triển kinh tế - xã hội, nhất là di cư trong nước. Di cư là động lực tích cực cho phát triển kinh tế - xã hội, giúp làm giảm sự khác biệt vốn có giữa các vùng thông qua đáp ứng nhu cầu lao động cho phát triển và qua đó đẩy nhanh quá trình tái cơ cấu kinh tế.

Báo cáo tóm tắt “Nghiên cứu các vấn đề về giới trong di cư trong nước và tái cơ cấu kinh tế ở Việt Nam”, TS Hồ Công Hòa, Phó trưởng Ban Nghiên cứu các vấn đề xã hội CIEM khẳng định: Thay đổi cơ cấu kinh tế tất yếu làm tăng dòng dịch chuyển nguồn lao động từ nông thôn ra thành thị và đồng thời làm thay đổi về cơ cấu lao động làm việc trong các ngành của nền kinh tế. Thêm vào đó, nơi nào có thu nhập cao hơn vùng khác thì tỷ suất di cư thuần dương có xu hướng tăng nhập cư nguồn lao động từ nơi có thu nhập thấp hơn tới. Ngược lại, nơi nào có thu nhập thấp hơn vùng khác thì xu hướng xuất cư là chủ yếu.

leftcenterrightdel
 TS Hồ Công Hòa phát biểu. 

Cũng theo TS Hồ Công Hòa, lao động di cư trong nước đã giảm nhưng di cư nữ vẫn chiếm tỷ trọng lớn; xu hướng lao động di cư có việc làm đang giảm và tỷ lệ nữ lao động di cư có việc làm thấp hơn nam di cư. Xét về thu nhập theo nhóm tuổi, mức chênh lệch thu nhập giữa nam và nữ lao động di cư đang có xu hướng tăng dần, càng lớn tuổi mức chênh lệch càng lớn. Mặc  dù khoảng cách bất bình đẳng thu nhập của nữ di cư so với nam di cư đã được rút ngắn nhưng vẫn còn khá lớn. Về cơ bản để nữ di cư có thu nhập bằng nam di cư thì họ phải làm việc nhiều hơn.

leftcenterrightdel
 Quang cảnh hội thảo. 

Trong thời gian tới, quá trình công nghiệp hóa, đô thị hóa, đặc biệt là tác động của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4 sẽ đặt ra những thách thức to lớn đối với thị trường lao động Việt Nam. Đó là mức độ rủi ro về việc làm có khả năng tăng lên ở những nhóm lao động có trình độ và kỹ thuật thấp, lao động nữ, lao động trung niên và cao tuổi do thay đổi cơ cấu sản xuất, đổi mới mô hình tăng trưởng. Những biến động của thị trường lao động đòi hỏi chính sách, pháp luật phải được đổi mới và hoàn thiện để trở thành một công cụ quản trị, điều tiết thị trường lao động hiệu quả với mục đích hỗ trợ doanh nghiệp và người lao động chủ động phòng ngừa và giảm thiểu rủi ro, đồng thời tăng cường kỹ năng và các cơ hội tham gia thị trường lao động cho người lao động.

Tin, ảnh: TRẦN YẾN