Đại hội có sự tham gia của 1.200 vận động viên, đến từ 12 huyện, thành phố và 3 ngành: Giáo dục, Công an và Quân sự tỉnh.

leftcenterrightdel

Lễ khai mạc đại hội TDTT tỉnh Lâm Đồng lần thứ VIII.

Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Phan Văn Đa, Phó chủ tịch UBND tỉnh cho biết, đại hội được tổ chức nhằm tạo sự chuyển biến về nhận thức và hành động của các cấp, các ngành và toàn thể người dân trong tỉnh về vai trò, lợi ích của TDTT trong nâng cao sức khỏe và thể lực, góp phần phát triển con người toàn diện, “Khỏe để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”; thực hiện hiệu quả Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” và phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” được các ngành, các cấp phát động lâu nay trong tỉnh; củng cố và nâng cao chất lượng phong trào TDTT quần chúng, giữ gìn và phát huy các môn thể thao dân tộc truyền thống, góp phần nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần của người dân; biểu dương lực lượng TDTT quần chúng, tạo chất lượng mới cho phong trào, tăng cường sự phối hợp giữa các ngành, các cấp trong tổ chức đại hội các cấp. Đây cũng là dịp để tỉnh đánh giá và kiện toàn lại bộ máy tổ chức về TDTT từ cấp cơ sở đến cấp tỉnh; đánh giá hệ thống cơ sở vật chất trên địa bàn nhằm có kế hoạch tăng cường đầu tư phục vụ phong trào TDTT các cấp. 

Tin, ảnh: VŨ ĐÌNH ĐÔNG