Về giá bán lẻ điện, dự thảo cho biết với trường học, nhà trẻ, bệnh viện, giá điện sẽ bằng 90-96% mức giá thông thường. Với cơ sở lưu trú, du lịch cấp điện từ 1kV trở lên, giá điện đề xuất là 85% (giờ bình thường); 54% giờ thấp điểm và 156% giờ cao điểm. Cơ sở cấp dưới 1kV giá điện đề xuất sẽ cao hơn.

leftcenterrightdel

Hộ nghèo được hỗ trợ tiền điện sinh hoạt tương đương tiền điện sử dụng 30kWh. Ảnh minh họa: baochinhphu.vn

Với các hộ kinh doanh khác, trường hợp cấp từ 1kV trở lên giá điện đề nghị là 133% giờ bình thường, 75% giờ thấp điểm và 230% trong giờ cao điểm. Trường hợp cấp dưới 1kV, giá điện giờ cao điểm có thể lên 248%.

Với điện sinh hoạt, sử dụng từ 0 - 100kWh/tháng giá là 90% bình thường; 101 - 200kWh là 108%; 201 - 400kWh là 136%; 401 - 700kWh là 162%; 701kWh trở lên là 180%. 

Trước đó, biểu giá bán lẻ điện sinh hoạt Bộ Công Thương đưa ra mới đây không khác nhiều so với đề xuất hồi tháng 9-2022. 

Giữ nguyên giá điện hiện hành cho bậc đầu từ 0 - 100kWh nhằm đảm bảo ổn định giá điện cho các hộ nghèo, hộ chính sách xã hội có mức sử dụng điện thấp (chiếm 33,48% số hộ). Phần chênh lệch giảm doanh thu tiền điện được bù đắp từ hộ sử dụng điện từ 401 - 700kWh và trên 700kWh. Giữ nguyên giá điện hiện hành cho các bậc từ 101 - 200kWh và 201 - 300kWh.

VIỆT CHUNG