leftcenterrightdel
Hồ Hòa Bình mở cửa xả đáy ngày 12-6 

Để đảm bảo an toàn cho công trình và hạ du cần đưa dần mực nước hồ Hòa Bình về cao trình 105,0m (hiện nay, mực nước hồ Hòa Bình đang cao hơn mực nước cao nhất trước lũ là 3,96m), chiều ngày 15-6, Ban Chỉ đạo quốc gia về Phòng, chống thiên tai đã có Công điện số 07/CĐ-QG lệnh Giám đốc Công ty Thủy điện Hòa Bình mở tiếp cửa xả đáy thứ năm vào hồi 20 giờ ngày 15-6. Thông báo cho chính quyền địa phương; các cơ sở, hộ nuôi trồng thủy sản, phương tiện vận tải đường thủy… khu vực hạ du thủy điện Hòa Bình biết để chủ động các biện pháp bảo đảm an toàn về người và tài sản. Tổ chức theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa lũ, an toàn công trình, lưu lượng đến hồ, mực nước thượng, hạ lưu hồ chứa kịp thời báo cáo về Ban Chỉ đạo Quốc gia về Phòng, chống thiên tai và các cơ quan liên quan theo quy định.

 Tin, ảnh: NGUYỄN KIỂM