Theo kế hoạch, từ Quý I-2024, TP Hà Nội sẽ tổ chức đợt luân chuyển, điều động, biệt phái, chuyển đổi vị trí công tác năm 2024 đối với cán bộ các cơ quan, đơn vị thuộc Thành ủy lãnh đạo.

Do đó, Ban Tổ chức Thành ủy đã có công văn đề nghị Ban Cán sự đảng UBND thành phố và các cơ quan, đơn vị thuộc Thành ủy lãnh đạo, chỉ đạo triển khai các nhiệm vụ đã được phân công theo Kế hoạch số 188-KH/TU ngày 6-11-2023 của Ban Thường vụ Thành ủy "Về luân chuyển, điều động, biệt phái, chuyển đổi vị trí công tác cán bộ các ban, ngành, sở thành phố và các quận, huyện, thị xã, cấp ủy trực thuộc Thành ủy giai đoạn 2024-2025".

Ban Tổ chức Thành ủy cũng lưu ý, đối với các chức danh cán bộ khối chính quyền, đơn vị sự nghiệp công lập thì thực hiện theo đề án vị trí việc làm được UBND thành phố phê duyệt.

Đối với các chức danh cán bộ khối Đảng, đoàn thể thì thực hiện theo các quyết định của Ban Tổ chức Trung ương về ban hành tạm thời danh mục vị trí việc làm, bản mô tả vị trí việc làm công chức các ngành.

Trường hợp luân chuyển, điều động, chuyển đổi vị trí công tác cán bộ trong nội bộ cơ quan, đơn vị, thực hiện theo quy định về quản lý cán bộ, phân cấp quản lý cán bộ và quản lý biên chế của cơ quan, đơn vị.

Trường hợp luân chuyển, điều động, biệt phái, chuyển đổi vị trí công tác cán bộ sang đơn vị khác, cơ quan nơi đang quản lý cán bộ chủ trì thực hiện các bước quy trình theo hướng dẫn. Đồng thời, chủ động phối hợp với cơ quan nơi dự kiến tiếp nhận cán bộ để ban hành quyết định theo thẩm quyền.

Trường hợp cán bộ chuyển sang cơ quan, đơn vị mới cần thực hiện quy trình tiếp nhận vào công chức thì cơ quan dự kiến tiếp nhận cán bộ xin ý kiến Ban Tổ chức Thành ủy hoặc Sở Nội vụ Hà Nội để thực hiện theo quy định.

Được biết, mục đích của Kế hoạch số 188-KH/TU là tăng cường, bổ sung cán bộ có năng lực, chuyên môn phù hợp với yêu cầu vị trí việc làm cho các quận, huyện, thị xã và các cơ quan, đơn vị có khó khăn, khuyết thiếu nguồn nhân sự… Kế hoạch đề ra yêu cầu dân chủ, khách quan, công khai, minh bạch, công bằng và đúng thẩm quyền.

Trong đó, cách làm phải khoa học, thận trọng, chặt chẽ, có lộ trình cụ thể, phù hợp tình hình thực tiễn, cân đối, hài hòa, bảo đảm giữ được sự ổn định, tránh xáo trộn lớn trong đội ngũ cán bộ các địa phương, đơn vị.

Đồng thời, rà soát, đánh giá đúng, đầy đủ về thực trạng đội ngũ cán bộ của các địa phương, cơ quan, đơn vị. Từ đó, xác định rõ những hạn chế, khó khăn trong việc bố trí, sử dụng cán bộ, nhất là việc đáp ứng yêu cầu về chuyên môn, nghiệp vụ theo vị trí việc làm.

Theo Tiền Phong

*Mời bạn đọc vào chuyên mục Xã hội xem các tin, bài liên quan.