Tình trạng chậm, nợ văn bản pháp luật là không thể chấp nhận được

Báo cáo về kết quả xây dựng nghị quyết quy phạm pháp luật năm 2021, Giám đốc Sở Tư pháp Hà Nội Ngô Anh Tuấn cho biết, theo danh mục năm 2021 HĐND thành phố ban hành: 19 nghị quyết quy phạm pháp luật gồm 36 nội dung theo đề nghị của UBND thành phố.

Tuy nhiên, có 8 nội dung các sở, ngành xin hoãn, lùi thời gian, hoặc chuyển sang xây dựng quyết định; 5 nội dung chưa trình HĐND theo tiến độ, nên so với danh mục mới ban hành 23 nội dung.

Nguyên nhân việc chậm do việc chuẩn bị dự thảo nghị quyết của cơ quan chuyên môn bị động, chưa bám sát thời hạn theo kế hoạch. Một số dự thảo nghị quyết chuẩn bị chưa kỹ lưỡng, quy trình xây dựng gấp, không bảo đảm thời hạn xin ý kiến, thẩm định, chỉnh lý hoàn thiện...

leftcenterrightdel
Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chu Ngọc Anh phát biểu tại hội nghị.

Sau khi các sở, ban, ngành, các ban của HĐND TP trao đổi, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chu Ngọc Anh nhấn mạnh, việc xây dựng quy phạm pháp luật là nhiệm vụ quan trọng, có tính chất thường xuyên hằng năm của thành phố, nhằm tạo sự chủ động, đảm bảo thực hiện tốt công tác chuẩn bị dự thảo đề nghị xây dựng Nghị quyết, dự thảo Nghị quyết, tổ chức việc đánh giá tác động chính sách, xin ý kiến của các cơ quan, đơn vị, đối tượng tác động của chính sách, thực hiện công tác thẩm định, thẩm tra, xem xét thông qua một một cách bài bản, chất lượng, đúng quy trình, quy định.

Trước thực trạng hiện nay, Chủ tịch UBND thành phố nêu rõ: “Tồn tại tình trạng chậm, nợ ban hành văn bản pháp luật là không thể chấp nhận được. Đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng của các sở ngành. Không chủ động xây dựng, ban hành cơ chế thì không thể có động lực xây dựng Thủ đô. Công tác này phải gắn với đánh giá kết quả công tác, thi đua khen thưởng”.

Từ đó, Chủ tịch UBND TP yêu cầu các đơn vị phải khắc phục, không để tình trạng chưa chuẩn bị kỹ lưỡng, không đảm bảo về thời hạn xin ý kiến, thẩm định và chỉnh lý, hoàn thiện, thời hạn báo cáo.

Các cơ quan chuyên môn thời gian tới cần nâng cao trách nhiệm, chủ động trong công tác tham mưu, đề xuất, bám sát tiến độ, quá trình xây dựng Luật, pháp lệnh, Nghị quyết, Nghị định, Thông tư của Trung ương, các nghị quyết của Ban Thường vụ Thành ủy, Ban chấp hành Đảng bộ thành phố và nhất là tình hình thực tế để chủ động tham mưu đề xuất việc ban hành nghị quyết, quyết định theo thẩm quyền được giao đề kịp thời thời tổ chức thi hành trên địa bàn thành phố.

Bên cạnh đó, các sở, ban, ngành của thành phố cũng tích cực, chủ động chuẩn bị nội dung, thực hiện các bước trong quy trình xây dựng dự thảo nghị quyết, phối hợp chặt chẽ, từ sớm từ xa trong công tác tổ chức lấy ý kiến góp ý, thẩm định, thẩm tra, phản biện xã hội.

Chủ tịch Chu Ngọc Anh yêu cầu Sở Tư pháp, Văn phòng UBND thành phố chủ động tham mưu, đôn đốc công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật theo danh mục Nghị quyết của HĐND, Quyết định của UBND thành phố; phối hợp cơ quan chức năng chuẩn bị tổ chức tốt các kỳ họp của HĐND TP, đảm bảo hồ sơ trình đầy đủ, gửi đến các đại biểu đúng thời hạn quy định.

“Việc chủ động, trách nhiệm, phối hợp tốt của các cơ quan đơn vị thuộc thành phố là yếu tố quan trọng để nâng cao hơn chất lượng công tác xây dựng, hoàn thiện hệ thống văn bản pháp luật của thành phố”, đồng chí Chu Ngọc Anh nhấn mạnh thêm.

leftcenterrightdel
Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn nhấn mạnh về phương hướng khắc phục các vấn đề còn tồn tại trong năm 2022. 

Cần rút kinh nghiệm, chủ động từ sớm

Phát biểu kết luận hội nghị, Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn đánh giá cao đại diện lãnh đạo các sở, ngành, quan, đơn vị dự và trách nhiệm tham gia ý kiến. Trên cơ sở rút kinh nghiệm những hạn chế về xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2021, đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn đề nghị các cơ quan liên quan tăng cường tính chủ động, trách nhiệm, thực hiện kiểm tra, rà soát, thống nhất hoàn thiện kế hoạch chi tiết, phân công trách nhiệm cho cơ quan chủ trì, cơ quan phối hợp, kế hoạch hàng tháng, hàng quý và dự kiến thời gian hoàn thành đối với các nội dung dự kiến trình HĐND thành phố ban hành nghị quyết quy phạm pháp luật trong năm 2022 và những năm tiếp theo.

Đối với các nghị quyết cần ban hành mới phải làm rõ, cụ thể được tính cần thiết, căn cứ ban hành, định hướng nội dung cơ chế, chính sách, quy định và dự kiến lộ trình xây dựng nghị quyết.

Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn cũng đề nghị các cơ quan thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật, quy chế phối hợp và phân công công tác giữa các cơ quan, để nâng cao tính khả thi, hiệu quả của công tác lập và tổ chức thực hiện kế hoạch xây dựng Nghị quyết HĐND thành phố góp phần nâng cao chất lượng của các nghị quyết quy phạm pháp luật ban hành.

leftcenterrightdel
Quang cảnh hội nghị. 

Đặc biệt, cần chú trọng việc xin ý kiến chỉ đạo, lãnh đạo của Thường trực, Ban Thường vụ Thành ủy về các nội dung cơ chế, chính sách, quy định mới đề xuất ban hành nghị quyết; đẩy mạnh, đa dạng hóa hoạt động tổ chức lấy ý kiến nhân dân tham gia đóng góp vào các chủ trương, cơ chế, chính sách mới của thành phố, tạo sự đồng thuận cao trong thực hiện sau khi ban hành.

“Với những nghị quyết riêng chỉ Hà Nội mới có trong lĩnh vực văn hóa, y tế...Các sở ngành của thành phố phải chủ động nghiên cứu, đề xuất ngay để kịp thời hạn. Những vấn đề khách thì chủ động xây dựng chủ trương trước, không chờ các kỳ họp”, đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn nhấn mạnh.

Tin, ảnh: NGỌC HUY