Số người tham gia bảo hiểm y tế là 7.932.159 người; tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế đạt 94,15 % dân số. Về bảo hiểm xã hội tự nguyện, toàn thành phố có 83.931 người tham gia, chiếm 2,36% lực lượng lao động trong độ tuổi. Tổng số thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế của toàn thành phố đạt 14.473 tỷ đồng, tăng 8,48% so với cùng kỳ năm 2023.

leftcenterrightdel
Hơn 10.400 tỷ đồng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội đã được chi trả tại Hà Nội. Ảnh: qdnd.vn 

Lũy kế 3 tháng đầu năm 2024, Bảo hiểm xã hội Hà Nội đã giải quyết 139.286 lượt người hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp; đã thực hiện 601 cuộc thanh tra, kiểm tra, trong đó, thanh tra, kiểm tra theo kế hoạch là 489 cuộc, thanh, kiểm tra đột xuất đối với 112 đơn vị.

Về công tác chi trả lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng an toàn, chính xác, đảm bảo đến người hưởng trước ngày 10 của tháng với 2 hình thức chi trả: Chi tiền mặt và chi qua tài khoản cá nhân.

3 tháng đầu năm, Bảo hiểm xã hội thành phố đã chi trả lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng cho 594.013 người, số tiền 10.483 tỷ đồng.

TẠ TUẤN

* Mời bạn đọc vào chuyên mục Xã hội xem các tin, bài liên quan.