Cụ thể, quy trình tiếp nhận và giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp cho người lao động trên Cổng Dịch vụ công quốc gia được thực hiện theo các bước:

Bước 1, người lao động đăng ký tài khoản và đăng nhập trên Cổng Dịch vụ công quốc gia, như sau: Tìm kiếm và chọn nộp dịch vụ công: Giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp; Nhập thông tin đơn đề nghị trợ cấp thất nghiệp theo mẫu số 01;

Đính kèm hồ sơ: Bản chụp hoặc bản scan giấy tờ chứng minh chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc theo quy định.

Chọn gửi Trung tâm dịch vụ việc làm thuộc Sở Lao động-Thương binh và xã hội Hà Nội để tiếp nhận, giải quyết hồ sơ.

Bước 2, Cổng Dịch vụ công quốc gia tự động chuyển thông tin người lao động (họ và tên, số chứng minh nhân dân/căn cước công dân/hộ chiếu, số sổ bảo hiểm xã hội, ngày chấm dứt hợp đồng lao động/hợp đồng làm việc) qua hệ thống của cơ quan Bảo hiểm xã hội (BHXH).

leftcenterrightdel
TP Hà Nội đẩy nhanh việc giải quyết các dịch vụ công trên hệ thống trực tuyến quốc gia. 

Bước 3, cơ quan BHXH kiểm tra, giải quyết thông tin người lao động. Nếu thông tin số sổ BHXH và một trong hai thông tin họ tên hoặc số chứng minh nhân dân/căn cước công dân/hộ chiếu không đúng với dữ liệu của cơ quan BHXH thì trả lại kết quả không hợp lệ về Cổng Dịch vụ công quốc gia để hiển thị thông báo ngay khi người lao động gửi hồ sơ.

Nếu thông tin số sổ BHXH và một trong hai thông tin họ tên hoặc số chứng minh nhân dân/căn cước công dân/hộ chiếu trùng với dữ liệu của cơ quan BHXH thì trong 2 ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông tin chuyển đến, BHXH trả lại thông tin về quá trình đóng BHXH, bảo hiểm thất nghiệp của người lao động, thực hiện ký số và chuyển lại cho Cổng Dịch vụ công quốc gia để chuyển hồ sơ trực tuyến đến Trung tâm Dịch vụ việc làm.

Nếu người lao động chưa chốt sổ BHXH thì cơ quan BHXH gửi lại thông báo về việc chưa chốt sổ cho Cổng Dịch vụ công quốc gia để hiển thị thông báo ngay cho người lao động khi gửi hồ sơ.

Bước 4, trong thời hạn 16 ngày làm việc kể từ ngày nhận được dữ liệu tham gia bảo hiểm thất nghiệp của người lao động do BHXH chuyển đến trên Cổng Dịch vụ công quốc gia, cán bộ Trung tâm Dịch vụ việc làm rà soát, gửi hồ sơ người lao động đủ điều kiện hỗ trợ trình Sở LĐTB&XH theo đúng quy định (tùy thuộc vào điều kiện của từng địa phương, Trung tâm Dịch vụ việc làm và Sở LĐTB&XH có thể lựa chọn phương thức trình qua Cổng Dịch vụ công quốc gia hoặc trình trực tiếp).

Nếu hồ sơ không đạt yêu cầu, cán bộ cập nhật thông tin từ chối hồ sơ có đính kèm văn bản nêu rõ lý do trên Cổng Dịch vụ công quốc gia.

Trong thời hạn 2 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ do Trung tâm Dịch vụ việc làm chuyển đến, Sở LĐTB&XH phản hồi kết quả:

Trường hợp hồ sơ không đạt yêu cầu, cán bộ cập nhật trạng thái từ chối hồ sơ và đính kèm văn bản trả lời lên Cổng Dịch vụ công quốc gia để thông báo cho người lao động.

Trường hợp hồ sơ hợp lệ, cán bộ cập nhật trạng thái Duyệt hồ sơ và đính kèm quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp theo mẫu số 02 (có ký số).

Khi hồ sơ được phê duyệt hoặc bị từ chối, hệ thống gửi thông báo qua SMS tới người lao động, đồng thời hiển thị thông tin, văn bản liên quan trên Cổng Dịch vụ công quốc gia.

Tin, ảnh: NGỌC HUY