UBND TP Hà Nội ban hành Công văn số 3684/UBND-TNMT gửi các sở, ban, ngành, quận, huyện liên quan về việc triển khai công tác giải phóng mặt bằng thực hiện Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô Hà Nội.

Theo đó, UBND thành phố yêu cầu các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Giao thông Vận tải, Quy hoạch - Kiến trúc, Tài nguyên và Môi trường; UBND các quận, huyện Hà Đông, Sóc Sơn, Mê Linh, Hoài Đức, Đan Phượng, Thanh Oai và Thường Tín; Quỹ Đầu tư phát triển thành phố Hà Nội; Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông thành phố tăng tính chủ động trong quá trình triển khai các nhiệm vụ được giao, song song với quá trình Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông thành phố thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư Dự án thành phần 1.1 (triển khai đồng thời theo chủ trương được Quốc hội thông qua và Chính phủ chỉ đạo tại Nghị quyết), phấn đấu bàn giao 70% mặt bằng trên địa bàn của từng quận, huyện trước ngày 30-6-2023 và cơ bản bàn giao phần mặt bằng còn lại trên địa bàn từng quận huyện trước ngày 31-12-2023.

leftcenterrightdel
TP Hà Nội đẩy nhanh việc giải phóng mặt bằng chuẩn bị cho Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô trong năm 2023.

UBND thành phố giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông TP Hà Nội có trách nhiệm tổng hợp lập, trình thẩm định, phê duyệt Dự án thành phần 1.1 Bồi thường, hỗ trợ, tái định cư thuộc Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô trong tháng 1-2023.

Về các nhiệm vụ cụ thể trong công tác bồi thường, hỗ trợ để giải phóng mặt bằng, UBND thành phố giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông TP chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện cắm và bàn giao mốc giải phóng mặt bằng tại thực địa cho UBND các quận, huyện Hà Đông, Sóc Sơn, Mê Linh, Hoài Đức, Đan Phượng, Thanh Oai và Thường Tín; tổ chức thực hiện di dời, hoàn trả phần hạ tầng kỹ thuật công trình ngầm, nổi nằm trên địa bàn của 2 quận, huyện trở lên để giải phóng mặt bằng triển khai Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô Hà Nội.

UBND các quận, huyện: Hà Đông, Sóc Sơn, Mê Linh, Hoài Đức, Đan Phượng, Thanh Oai và Thường Tín tổ chức tiếp nhận hệ thống cọc mốc do Sở Tài nguyên và Môi trường và Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao TP bàn giao, lựa chọn nhà thầu tư vấn và tổ chức đo vẽ bản đồ phục vụ công tác giải phóng mặt bằng bằng nguồn vốn của Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô Hà Nội đối với đoạn tuyến trên địa bàn của từng quận, huyện; lập, niêm yết lấy ý kiến, hoàn chỉnh, thẩm định và phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư; Phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; Chi trả tiền; bàn giao mặt bằng...).

Về nhiệm vụ đầu tư xây dựng khu tái định cư phục vụ giải phóng mặt bằng, UBND TP Hà Nội giao UBND các quận, huyện Hà Đông, Sóc Sơn, Mê Linh, Hoài Đức, Đan Phượng, Thanh Oai và Thường Tín thực hiện đầu tư xây dựng các Khu tái định cư phục vụ công tác giải phóng mặt bằng theo nhiệm vụ đã được UBND TP giao.

UBND thành phố yêu cầu các Sở, ngành, Quỹ Đầu tư phát triển TP Hà Nội và Kho bạc Nhà nước Hà Nội căn cứ theo chức năng nhiệm vụ phối hợp, hướng dẫn, giải quyết kịp thời các khó khăn vướng mắc và tạo điều kiện thuận lợi tối đa để UBND các quận, huyện: Hà Đông, Sóc Sơn, Mê Linh, Hoài Đức, Đan Phượng, Thanh Oai, Thường Tín và Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông TP triển khai hoàn thành các nhiệm vụ được giao đảm bảo mục tiêu, tiến độ.

Tin, ảnh: NGỌC HUY