Đồng chí Chu Ngọc Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố chủ trì phiên họp.

Tại phiên họp, tập thể UBND TP Hà Nội đã xem xét, cho ý kiến về các nội dung trình kỳ họp cuối năm 2021 của HĐND thành phố, gồm: Dự thảo Nghị quyết về quy định mức tiền phạt đối với một số hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai TP Hà Nội; Dự thảo Nghị quyết về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 06/2020/NQ-HĐND ngày 7-7-2020 của HĐND thành phố quy định thu phí, lệ phí trên địa bàn thành phố Hà Nội thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND thành phố.

Dự thảo Nghị quyết giao UBND TP Hà Nội quyết định chủ trương đầu tư đối với một số dự án nhóm B, nhóm C theo quy định tại khoản 7 Điều 17 Luật Đầu tư công ngày 13-6-2021. Dự thảo Nghị quyết thông qua Chương trình mục tiêu nhằm giảm thiểu ùn tắc và đảm bảo an toàn giao thông trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2021 - 2025.

leftcenterrightdel
Chủ tịch UBND TP Hà Nội, Chu Ngọc Anh chủ trì phiên họp. Ảnh: AN KHÁNH.

Tập thể UBND TP Hà Nội cũng cho ý kiến vào Dự thảo Nghị quyết về nội dung, mức chi đặc thù thuộc thẩm quyền của HĐND TP: Chế độ hỗ trợ đối với Chủ tịch, Phó chủ tịch HĐND; Chủ tịch, Phó chủ tịch UBND và công chức phường nghỉ công tác do thực hiện thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị; sửa đổi, bổ sung Phụ lục 06 ban hành kèm theo Nghị quyết số 10/2019/NQ- HĐND ngày 4-12-2019 quy định nội dung, mức chi đối với công tác tổ chức thi tuyển (xét tuyển) công chức, viên chức; thi (xét) nâng ngạch (thăng hạng) công chức, viên chức của thành phố Hà Nội;

Phiên họp cũng thảo luận về quy định nội dung, mức chi thực hiện Chương trình quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa trên địa bàn TP Hà Nội giai đoạn 2021-2030; quy định nội dung và mức chi đăng ký bảo hộ trong và ngoài nước đối với sáng chế, kiểu dáng công nghiệp và nhãn hiệu; công nhận giống cây trồng mới; quy định nội dung, mức chi để chuẩn bị tổ chức các kỳ thi áp dụng đối với giáo dục phổ thông của thành phố Hà Nội;

Quy định nội dung chi, mức chi tập huấn, bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục để thực hiện chương trình mới, sách giáo khoa mới giáo dục phổ thông của thành phố Hà Nội;

Quy định mức phân bổ kinh phí ngân sách Trung ương bổ sung có mục tiêu cho ngân sách thành phố từ nguồn thu xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an toàn giao thông giai đoạn 2019 – 2020 và quy định nội dung, mức chi đặc thù phục vụ công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông và chính sách hỗ trợ hàng tháng cho người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số...

NGỌC HUY