Sáp nhập các ban quản lý dự án

Tại hội nghị, Giám đốc Sở Nội vụ Vũ Thu Hà đã công bố quyết định của UBND TP Hà Nội về việc sáp nhập 4 ban quản lý dự án (BQLDA) của thành phố thành 2 ban. Cụ thể UBND thành phố quyết định thành lập BQLDA đầu tư xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật và nông nghiệp thành phố trên cơ sở hợp nhất BQLDA đầu tư xây dựng công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn thành phố và BQLDA đầu tư xây dựng công trình cấp nước, thoát nước và môi trường thành phố.

Thành lập BQLDA đầu tư xây dựng công trình dân dụng thành phố trên cơ sở hợp nhất BQLDA đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp TP và BQLDA đầu tư xây dựng công trình văn hóa - xã hội Thủ đô. Giám đốc Sở Nội vụ Hà Nội Vũ Thu Hà cũng công bố các quyết định của Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội về bổ nhiệm chức vụ Giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng thành phố Hà Nội đối với đồng chí Đồng Phước An (sinh năm 1973), Giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp thành phố Hà Nội Quyết định của Chủ tịch UBND thành phố về bổ nhiệm chức vụ Giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật và nông nghiệp thành phố Hà Nội đối với đồng chí Hoàng Trọng Tùng (sinh năm 1974), Giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn thành phố Hà Nội. Giám đốc Sở Nội vụ cũng công bố các quyết định bổ nhiệm chức vụ Phó giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng thành phố Hà Nội đối với: Ông Nguyễn Ngọc Tường, sinh ngày 23-10-1966; ông Hoàng Mạnh Trường, sinh ngày 27-2-1962; ông Lương Thanh Phong, sinh ngày 29-5-1965; ông Lê Văn Bính, sinh ngày 20-6-1976; ông Phạm Đình Tuấn, sinh ngày 17-6-1965; Ông Đàm Xuân Dũng, sinh ngày 23-10-1972; ông Đỗ Việt Hưng, sinh ngày 1-1-1975.

leftcenterrightdel
Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chu Ngọc Anh trao quyết định bổ nhiệm với các đồng chí nhận nhiệm vụ mới. 

Bổ nhiệm chức vụ Phó giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật và nông nghiệp thành phố Hà Nội đối với: Ông Hà Văn Khanh, sinh ngày 19-5-1962; ông Vũ Mạnh Tuấn, sinh ngày 4-4-1972; ông Đàm Văn Hân, sinh ngày 12-6-1974; ông Đặng Việt Trung, sinh ngày 17-5-1969; ông Chu Mạnh Tuấn, sinh ngày 26-11-1976.

Tinh gọn, hiệu quả, thúc đẩy giải ngân đầu tư công

Chúc mừng các đồng chí được lãnh đạo thành phố tin tưởng giao trọng trách, Chủ tịch UBND TP cho biết, tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 19 của Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 12 về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập và kết luận của Ban Thường vụ Thành ủy về việc sắp xếp tổ chức lại 6 BQLDA thành 4 BQLDA; đồng thời các BQLDA khác cũng được rà soát, sắp xếp lại về tổ chức bộ máy, nhân sự, đảm bảo tinh gọn tổ chức, cũng như nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của các đơn vị.

Chủ tịch UBND thành phố lưu ý việc thực hiện và thúc đẩy giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2022 và giai đoạn 2021-2025 là nhiệm vụ quan trọng để thúc đẩy, phục hồi phát triển kinh tế-xã hội. UBND thành phố đã ban hành Kế hoạch khắc phục những hạn chế, khuyết điểm trong thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công, và thành lập các tổ công tác kiểm tra, đôn đốc, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công năm 2022, và ngày trong tuần này, các tổ công tác của UBND thành phố sẽ triển khai kiểm điểm tiến độ thực hiện.

Thay mặt lãnh đạo của hai ban quản lý dự án sau hợp nhất, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng TP Hà Nội Đồng Phước An bày tỏ nhận thức sâu sắc nhiệm vụ của các ban QLDA sau hợp nhất là hết sức nặng nề. Đồng chí Đồng Phước An cam kết sẽ cùng tập thể lãnh đạo nhanh chóng ổn định tổ chức, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đồng thời không làm gián đoạn các dự án đang triển khai, đảm bảo thực hiện tốt kế hoạch giải ngân vốn đầu tư công, đặc biệt là đối với các dự án trọng điểm...

Tin, ảnh: NGỌC HUY