leftcenterrightdel
Số liệu: Cục Đăng kiểm Việt Nam 
Đồ họa: TÔ NGỌC