Như vậy, sau điều chỉnh, giá xăng E5 RON 92 tối đa 19.440 đồng/lít; xăng RON 95 là 20.911 đồng/lít; dầu diesel không cao hơn 17.107 đồng/lít, dầu hỏa 15.917 đồng/lít và dầu mazut là 13.759 đồng/kg. Giá ethanol E100 đưa vào tính giá cơ sở mặt hàng xăng E5 RON 92 theo công bố của Bộ Tài chính về điều hành kinh doanh xăng dầu là 14.916 đồng/lít (chưa có thuế VAT).

MINH HƯNG