Năm 2018, tỉnh Gia Lai đã tổ chức 570 đoàn thanh tra, kiểm tra liên ngành tiến hành thanh tra, kiểm tra 6.652 lượt cơ sở về vệ sinh ATTP. Phát hiện 1.264 cơ sở vi phạm, trong đó có 273 lượt cơ sở bị xử lý với tổng số tiền hơn 300 triệu đồng. Bên cạnh đó, các cơ quan được giao chức năng thanh tra chuyên ngành như: Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm, Chi cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy Sản; Thanh tra Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Lực lượng Cảnh sát môi trường tỉnh, Lực lượng Quản lý thị trường đã triển khai thanh tra, kiểm tra 703 cơ sở, xử phạt vi phạm hành chính 351 cơ sở với số tiền hơn 700 triệu đồng.

leftcenterrightdel
Đại diện một số đơn vị ký cam kết đảm bảo An toàn thực phẩm.

Lễ phát động “Tháng hành động vì ATTP” năm 2019 mở đầu cho chiến dịch đẩy mạnh công tác đảm bảo vệ sinh ATTP và phòng chống ngộ độc thực phẩm năm 2019. Nhằm từng bước kiểm soát điều kiện ATTP trong sản xuất, kinh doanh, góp phần giảm thiểu ngộ độc thực phẩm, các bệnh truyền qua thực phẩm, đảm bảo an sinh xã hội và thúc đẩy kinh tế-xã hội phát triển. Đồng thời nâng cao trách nhiệm của chính quyền các cấp, người sản xuất, kinh doanh và người tiêu dùng trong việc bảo đảm ATTP.

Các hoạt động sẽ được ưu tiên tiến hành trong “Tháng hành động vì ATTP” của tỉnh Gia Lai là tăng cường công tác giáo dục truyền thông, thông tin chính xác, kịp thời, toàn diện, có trách nhiệm các vấn đề liên quan đến ATTP. Đề cao vai trò, trách nhiệm của các doanh nghiệp trong việc thực thi pháp luật về ATTP. Đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra bảo đảm ATTP tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm, đặc biệt là các cơ sở kinh doanh nhỏ lẻ. Tăng cường vai trò giám sát của các cơ quan quản lý, tổ chức xã hội và người tiêu dùng đối với việc thực thi pháp luật về ATTP của các cá nhân, cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm...

Tin, ảnh: NGUYỄN ANH SƠN