Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Gia Lai, đến nay tổng diện tích cây trồng trên địa bàn tỉnh Gia Lai bị thiệt hại do hạn hán trong vụ Đông Xuân 2019-2020 là 1.019,2ha. Cụ thể: 1.014,6ha cây lúa thuần bị thiệt hại từ 30% đến mất trắng; 4,6ha hoa màu bị thiệt hại từ 70% đến mất trắng. Hầu hết diện tích bị thiệt hại do nắng hạn đều nằm ngoài vùng tưới của các công trình thủy lợi. Các địa phương có diện tích cây trồng bị hạn nhiều gồm: Chư Sê 406ha, Đắc Đoa 280ha, Mang Yang 138ha… Trận “mưa vàng” này đã đem lại niềm vui lớn cho nông dân. Nhiều nhà vườn trồng cà phê, hồ tiêu rất phấn khởi vì bớt được một lần tưới, tiết kiệm tiền dầu, tiền công hàng chục triệu đồng cho một héc-ta cây trồng và cứu cho hàng trăm héc-ta diện tích lúa, mì non…

LÊ QUANG HỒI