Dự án hệ thống tự động quan trắc môi trường nước do Công ty Cổ phần Trung Nam tài trợ có tổng vốn đầu tư 10 tỷ đồng để chế tạo 8 trạm quan trắc môi trường nước. Đơn vị thực hiện nghiên cứu, chế tạo, sản xuất sản phẩm là Trung tâm Vi mạch Đà Nẵng (CENTIC). 

Triển khai dự án, Công ty Cổ phần Trung Nam phối hợp với Trung tâm Vi mạch Đà Nẵng đã nghiên cứu, chế tạo thành công giai đoạn 1 với 4 trạm quan trắc đầu tiên trong tổng số 8 trạm sẽ được lắp đặt tại 8 vị trí (gồm hồ Công viên 29-3, hồ Xuân Hà A, hồ Phước Lý, hồ Bàu Tràm, hồ Đò Xu, hồ Khu E2 mở rộng, hồ Nguyễn Phước Tần, sông Phú Lộc) nhằm giám sát chất lượng nước và cảnh báo ô nhiễm ở sông, hồ tự nhiên; đánh giá chất lượng nước thải công nghiệp, giám sát hoạt động xả thải của các cơ sở sản xuất công nghiệp… bảo vệ môi trường nước, phòng ngừa các sự cố ô nhiễm. 

NGUYỄN SƠN