leftcenterrightdel

GS,TS Lê Văn Lợi, Phó giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh phát biểu khai mạc lớp tập huấn.

Phát biểu khai mạc lớp tập huấn, GS,TS Lê Văn Lợi, Phó giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh nhận định, thiết chế truyền thông, báo chí đóng vai trò hết sức quan trọng trong việc bảo vệ, bảo đảm và thúc đẩy quyền con người thông qua các phương thức như: Truyền thông và định hướng dư luận về quyền con người; là diễn đàn tự do ngôn luận của người dân; cung cấp và bảo đảm quyền tiếp cận thông tin; phát hiện, lên án các hành vi vi phạm quyền con người; nêu gương các điển hình trong đấu tranh bảo vệ quyền con người; đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên lĩnh vực quyền con người... Muốn thực hiện tốt những nhiệm vụ này, đòi hỏi các phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí phải nắm vững những vấn đề lý luận, pháp lý và thực tiễn về quyền con người.

leftcenterrightdel
Các đại biểu dự tập huấn kiến thức về quyền con người.
leftcenterrightdel

Toàn cảnh lớp tập huấn kiến thức về quyền con người.

Lớp tập huấn cho các phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí nhằm mục đích cập nhật kiến thức, thông tin về quyền con người và giáo dục quyền con người, từ đó nâng cao năng lực cho đội ngũ làm báo trong thực hiện nhiệm vụ chính trị quan trọng của mình. 

leftcenterrightdel
 Đội ngũ báo chí tại khu vực miền Trung chụp hình lưu niệm với cán bộ, giảng viên lớp tập huấn.

Trong 3 ngày tập huấn, các đại biểu được giảng viên Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh truyền đạt 6 chuyên đề: Khái quát chung về quyền con người; pháp luật quốc tế về quyền con người và tự do báo chí; pháp luật Việt Nam về quyền con người và tự do báo chí; thành tựu bảo đảm quyền con người trong thời kỳ đổi mới và phát huy vai trò của truyền thông, báo chí trên lĩnh vực quyền con người ở Việt Nam; cơ chế quốc tế về bảo vệ, thúc đẩy quyền con người và việc thực hiện các khuyến nghị của Hội đồng nhân quyền theo UPR, chu kỳ IV ở Việt Nam; vai trò, trách nhiệm của cơ quan truyền thông, báo chí về bảo vệ quyền con người trong tình hình mới.

Những nội dung trên nhằm bồi dưỡng kiến thức, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức về quyền con người phù hợp với luật pháp Việt Nam và Công ước quốc tế.

Tin, ảnh: NGÂN HÀ

* Mời bạn đọc vào chuyên mục Xã hội xem các tin, bài liên quan.