Theo đó, hoạt động tuyên truyền phổ biến pháp luật cho người lao động do Sở Lao động-Thương binh và Xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chủ trì, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội phối hợp tổ chức.

leftcenterrightdel
Ảnh minh họa. Nguồn: baoninhthuan.com.vn.

Nội dung tuyên truyền bao gồm: Cung cấp văn bản pháp luật và các tài liệu hướng dẫn thực hiện thông qua sách, báo, tài liệu, Internet, kết hợp với việc tổ chức các cuộc thảo luận theo chuyên đề và giải đáp các vướng mắc; tổ chức kiểm tra việc chấp hành pháp luật lao động và các pháp luật khác liên quan tới hoạt động của doanh nghiệp và quyền, nghĩa vụ của công dân và người lao động theo định kỳ, áp dụng khen thưởng và kỷ luật thích đáng; đưa nội dung tuyên truyền, phổ biến pháp luật lao động và các pháp luật khác liên quan tới quyền và nghĩa vụ công dân thành một chỉ tiêu trong Kế hoạch nhiệm vụ hằng năm của doanh nghiệp; xây dựng “văn hóa tôn trọng pháp luật” trong các doanh nghiệp Nhà nước làm gương cho các doanh nghiệp. Phát huy các hình thức truyền thống đã và đang được áp dụng có hiệu quả, trong đó chú ý các hình thức như: Tờ gấp, sách hỏi đáp pháp luật bỏ túi, giỏ pháp luật, tủ sách pháp luật, 15 phút truyền thanh pháp luật trong lúc nghỉ ăn trưa… Tăng cường giới thiệu, tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật lao động và các pháp luật khác liên quan tới quyền và nghĩa vụ công dân bằng hình thức tuyên truyền miệng thông qua hòa giải viên lao động cấp huyện, báo cáo viên pháp luật, cán bộ công đoàn, cán bộ nhân sự của các khu công nghiệp, khu chế xuất; tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh, bản tin, áp phích, biểu ngữ nội bộ, thông qua các buổi sinh hoạt của các tổ chức đoàn thể như Đảng, công đoàn, thanh niên, phụ nữ…

Thời gian tổ chức tuyên truyền phổ biến pháp luật cho người lao động sẽ kéo dài trong cả năm 2019.

HẢI YẾN