leftcenterrightdel
Các đại biểu dự đại hội.

Tại đại hội, các đại biểu đã được nghe trình bày tóm tắt báo cáo kết quả công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi xã Nà Nhạn nhiệm kỳ 2017-2022. Theo đó, công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi xã Nà Nhạn đã có bước phát triển toàn diện, đạt được những kết quả tích cực.

Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng được đổi mới về nội dung, hình thức theo hướng sinh động, thiết thực, hiệu quả; thực hiện hiệu quả 3 phong trào, 3 chương trình đồng hành của Đoàn; quan tâm xây dựng tổ chức Đoàn, mặt trận đoàn kết tập hợp thanh niên ngày càng mở rộng; công tác Đoàn tham gia xây dựng Đảng, chính quyền và đoàn thể được coi trọng, đoàn viên ưu tú giới thiệu cho Đảng tăng về số lượng và chất lượng; công tác quốc tế thanh niên tiếp tục được duy trì, hiệu quả.

leftcenterrightdel
Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành mới.

Ban Chấp hành Đoàn xã Nà Nhạn cũng đánh giá, chỉ ra những hạn chế, nguyên nhân và rút ra bài học kinh nghiệm trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi trong nhiệm kỳ.

Với chủ đề “Tuổi trẻ Nà Nhạn khát vọng, tiên phong, bản lĩnh, đoàn kết, sáng tạo, phát triển”, Đại hội đã thông qua mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi nhiệm kỳ 2022-2027. Đại hội đề ra 7 nhiệm vụ, giải pháp để thực hiện mục tiêu xây dựng lớp thanh niên có bản lĩnh chính trị vững vàng; có đạo đức, trách nhiệm, tuân thủ pháp luật, sức khỏe, hoài bão và khát vọng vươn lên; xây dựng tổ chức Đoàn, Hội vững mạnh; đổi mới phương thức hoạt động phù hợp với xu thế mới…

leftcenterrightdel
Ban Chấp hành mới ra mắt đại hội.

Tại đại hội, các đại biểu đã bầu Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh xã Nà Nhạn khóa XIX, nhiệm kỳ 2022-2027 gồm 15 đồng chí.

Tin, ảnh: HÀ KHÁNH