Nhiệm kỳ qua, Ủy ban MTTQ tỉnh Bình Phước đã quán triệt tốt các nghị quyết của Đảng; tích cực đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, xây dựng nhân rộng nhiều phong trào, mô hình hiệu quả; đoàn kết, tập hợp nhân dân thực hiện tốt các nghị quyết của Đảng. Nổi bật trong nhiệm kỳ qua, Ủy ban MTTQ tỉnh đã vận động được gần 334 tỷ đồng, xây dựng sửa chữa được 5.071 căn nhà đại đoàn kết tặng người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số; phối hợp xây dựng gần 1.120km đường giao thông. Mặt trận các cấp còn chủ trì phối hợp vận động nhân dân đóng góp hơn 51 tỷ đồng, hiến 319ha đất, ủng hộ hơn 57.400 ngày công lao động xây dựng nông thôn mới…

leftcenterrightdel
 Đoàn chủ tịch điều hành đại hội. Ảnh: Trương Hiện
leftcenterrightdel
 Các đại biểu dự đại hội. Ảnh: Trương Hiện

Nhiệm kỳ tới, Ủy ban MTTQ tỉnh Bình Phước tập trung nâng cao vai trò nòng cốt chính trị, mở rộng dân chủ, phát huy truyền thống đại đoàn kết, khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, ý chí tự cường, niềm tin, khát vọng, cống hiến xây dựng Bình Phước giàu mạnh, văn minh. Theo đó, Ủy ban MTTQ tỉnh Bình Phước đề ra nhiều nội dung, biện pháp, trong đó đáng chú ý là không ngừng đẩy mạnh đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân; củng cố, tăng cường, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; phát huy vai trò mọi lực lượng, tổ chức, cá nhân; động viên các tầng lớp nhân dân thi đua sáng tạo, thực hiện hiệu quả các cuộc vận động, phong trào thi đua, xây dựng khu dân cư đoàn kết, ấm no, hạnh phúc.

HUYỀN HÀ 

*Mời bạn đọc vào chuyên mục Xã hội xem các tin, bài liên quan.