Đại hội đại biểu Hội Quân dân y Việt Nam lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2020-2025 bao gồm các nội dung chính: Công bố quyết định thành lập Hội; thảo luận và thông qua nội dung dự thảo Điều lệ Hội; thông qua chương trình hoạt động của Hội; bầu Ban chấp hành Hội, Ban Thường vụ, Chủ tịch, Phó chủ tịch, Tổng thư ký Hội, Ban Kiểm tra, Văn phòng Hội và các ban chuyên môn; ra Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2020-2025 để lãnh đạo tổ chức thực hiện chương trình, nhiệm vụ đại hội đã đề ra.

Kết hợp quân dân y (KHQDY) là nét đặc thù của y tế Việt Nam được hình thành ngay từ những ngày đầu thành lập nước. Hơn 70 năm qua, được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, KHQDY đã có những bước phát triển, theo sát và phục vụ nhiệm vụ chăm sóc bảo vệ sức khỏe cho nhân dân và bộ đội ở từng thời kỳ của cách mạng Việt Nam.

leftcenterrightdel
Quang cảnh Đại hội. 

Trong tình hình mới hiện nay, kết hợp quân dân y cần được tổ chức lại để phù hợp với nhiệm vụ bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân và bộ đội, góp phần xây dựng nền quốc phòng toàn dân trong tình hình mới. Vì vậy, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 118/NĐ-CP ngày 12-9-2018 quy định về công tác kết hợp quân dân y, Bộ Y tế đã ban hành Thông tư số 34/2019/TT-BYT quy định về tổ chức cơ sở khám bệnh, chữa bệnh quân dân y và tổ chức chỉ đạo hoạt động kết hợp quân dân y. Theo nguyện vọng của các đồng chí đã và đang công tác trong ngành y tế, đã từng tham gia chỉ đạo, hướng dẫn và trực tiếp triển khai thực hiện công tác KHQDY trên toàn quốc, cần phải có một tổ chức để tập hợp trí tuệ của các cá nhân có nhiều kinh nghiệm, tâm huyết với sự nghiệp chăm sóc sức khỏe nhân dân và lực lượng vũ trang.

Chương trình hoạt động của Hội Quân dân y Việt Nam tập trung và các nội dung trọng tâm: Tổ chức các hội nghị, hội thảo tham gia góp ý, phản biện các chính sách, văn bản chỉ đạo của Đảng, Nhà nước về công tác kết hợp quân dân y bảo đảm y tế phục vụ quốc phòng, an ninh và chăm sóc sức khỏe nhân dân và lực lượng vũ trang trong tình hình mới; tham gia góp ý các nội dung trong chiến lược phát triển y tế gắn với bảo đảm cho quốc phòng, an ninh; đánh giá hiệu quả, đề xuất các biện pháp triển khai các nội dung xây dựng chiến lược phát triển y tế gắn với bảo đảm cho quốc phòng, an ninh; tham gia triển khai các biện pháp dự phòng, chăm sóc sức khỏe, phát triển mô hình kết hợp quân dân y, tăng cường y tế cơ sở; tổ chức hội nghị, hội thảo về một số nội dung, biện pháp trong kế hoạch của Bộ Y tế triển khai xây dựng tiềm lực y tế sẵn sàng ứng phó với thiên tai, thảm họa, dịch bệnh, các tình huống khẩn cấp...

Tin, ảnh: HÀ VŨ