Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2023 do Bộ Công Thương chủ trì tổ chức, với thông điệp "Tiết kiệm điện-thành thói quen" nhằm tiếp tục nâng cao nhận thức của người dân về tiết kiệm năng lượng, bảo vệ môi trường. Ngoài ra, để hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2023, Bộ Công Thương đã tổ chức cuộc thi trực tuyến tìm hiểu kiến thức về Chiến dịch Giờ Trái đất; giải chạy hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2023, các hoạt động truyền thông, cam kết tiết kiệm năng lượng của các tổ chức và doanh nghiệp trên toàn quốc.

Giờ Trái đất là sự kiện quốc tế diễn ra hằng năm do Tổ chức Quốc tế về bảo tồn thiên nhiên (WWF) khởi xướng từ năm 2007, với mục đích kêu gọi tiết kiệm năng lượng, bảo vệ thiên nhiên, hướng tới phát triển bền vững, giảm tác hại của biến đổi khí hậu.  

KHÁNH AN