Nghiên cứu trên cho thấy, bằng việc kết hợp một loạt các chính sách và hạng mục đầu tư khác nhau, đến năm 2030, Việt Nam có thể giảm lượng phát thải carbon trong lĩnh vực giao thông lên tới 9% trong trường hợp chỉ sử dụng nguồn lực trong nước và 15-20% nếu huy động nguồn lực quốc tế và sự tham gia của khu vực tư nhân. Nghiên cứu cũng cung cấp khung phương pháp để phân tích các điểm trọng yếu và dễ bị tổn thương của mạng lưới giao thông, và đưa ra luận điểm kinh tế thuyết phục để đầu tư nâng cao khả năng chống chịu với BĐKH của các mạng lưới GTVT của Việt Nam.

Nghiên cứu trên do Bộ GTVT, Ngân hàng Thế giới (WB) và Tổ chức Hợp tác quốc tế Đức (GIZ) đại diện cho Bộ Môi trường, Bảo tồn thiên nhiên và An toàn hạt nhân Liên bang Đức (BMU) phối hợp thực hiện. Cơ quan tài trợ cho nghiên cứu là Chính phủ Australia trong khuôn khổ Chương trình đối tác chiến lược giữa Australia và Nhóm WB tại Việt Nam giai đoạn 2 (ABP2).

MINH NGỌC