Kết thúc phiên thương lượng, Bộ phận Kỹ thuật của Hội đồng Tiền lương quốc gia đưa ra đề xuất mức tăng lương tối thiểu năm 2019 là 5,3%. Tuy nhiên, phương án này chưa nhận được sự đồng thuận của cả phía đại diện chủ sử dụng lao động và người lao động. Do vậy, phiên họp của hội đồng lần thứ hai sẽ diễn ra vào cuối tháng 7 này.

TTXVN