Bốn hình ảnh đồ họa được thiết kế cách điệu từ 4 linh vật đó trong mỹ thuật cung đình Huế để minh họa, biểu đạt cho 4 cụm chủ đề: Huế di sản, Huế tâm linh, Huế nên thơ và hiện đại, và một Festival Huế độc đáo.

Với chủ đề “Di sản văn hóa với hội nhập và phát triển-Huế luôn luôn mới”, Festival Huế lần thứ XI diễn ra từ ngày 1 đến 6-4-2020, với các chương trình biểu diễn nghệ thuật hấp dẫn đến từ 20 quốc gia ở khắp các châu lục và Việt Nam, diễn ra trên những sân khấu lớn bên trong Đại Nội, Cung An Định và các sân khấu giao lưu ở trung tâm TP Huế.

VĨNH THY